• Ťažké nákladné vozidlá
 • Ľahké nákladiaky
 • Ťažká technika
 • Generátory
 • Vojenská technika
 • Železnice
 • Autobusy
 • Traktory
 • Kombajny
 • Nakladače
 • Rýpadlá
 • Bagre
 • Vysokozdvižné vozíky
 • Ťahače
 • Žeriavy

Ecofil filtračné systémy sú navrhnuté tak aby filtrovali minerálne, syntetické, rastlinné a priemyselné oleje, vodný glykol aj palivá, ktoré sú využívané v týchto systémoch:

 • Hydraulické systémy
 • Lisy
 • Glykolové systémy
 • Trafostanice a transformátory
 • Systémy teplonosných olejov
 • Systémy chladiacich olejov
 • Systémy s rastlinným olejom
 • Ťažobné stroje
 • Prevodovky
 • Gumárenské stroje
 • Turbíny
 • Kompresory
 • Priemyselné zariadenia
 • Priemyselné olejové systémy
 • Priemyselné mazacie systémy
 • Zariadenia na úpravu terénu
 • Zariadenia na stavbu ciest
 • Vrtné veže
 • Zbraňové systémy

 • Energetika
 • Baníctvo
 • Ťažba nerastných surovín
 • Ropný priemysel
 • Stavebníctvo
 • Armáda
 • Námorníctvo
 • Lode, Lodná preprava
 • Rybolov
 • Potravinársky priemysel
 • Poľnohospodárstvo
 • Drevospracujúci priemysel
 • Spracovanie odpadu
 • Ťažba dreva
 • Železničné zariadenia
 • Priemyselné tlačiarne, nakladateľstvá
 • Vojenská technika
 • Stavebníctvo
 • Papierenský priemysel
 • Gumárensky priemysel