Filtračný systém je určený na separáciu oleja od mechanických feromagnetických nečistôt. Magnetický separátor je zapojený do obtoku hlavného centrálneho systému, ktorý je plne automatizovaný bez obsluhy. Použitie s filtráciou ECOFIL zaručuje prečistenie oleja na stupeň 3-4 podľa kvalifikácie NAS. Táto hodnota je nižšia (olej je čistejší) ako u bežného nového oleja.

 

 

 

 

Filtračný systém pozostáva z:

  • elektrickej skrine, ktorá slúži na ovládanie filtračného systému
  • magnetického separátora s magnetom o sile 0,9T, ktorý separuje olej od mechanických feromagnetických nečistôt
  • čerpadla, ktoré dopravuje znečistenú kvapalinu do separátora
  • dopravníka, ktorý odvádza odseparované kovové špony do zbernej nádoby.

Magnetický separátor tvorí základný rám, magnet uložený na ložiskách poháňaný prevodovkou, rozdeľovacia tryska, ktorá prepravuje kvapalinu okolo magnetu do prepadovej vaničky a stierka, ktorá stiera feromagnetické mechanické nečistoty a po nej sa posúvajú a padajú na dopravník.

Čerpadlo nasáva kvapalinu z nádrže a na jeho výstupe sa nachádza rozbočovač, ktorý je rozdelený na dve časti. Jednou stranou tečie kvapalina do separátora a druhou stranou obtokom naspäť do nádrže kvôli vyregulovaniu prietoku. Čerpadlo je vybavené ukazovateľom tlaku a ventilom pre zaliatie čerpadla pri prvotnom spustení.

Na konci dopravného pásu je inštalované potrubie pre odvod mechanických kovových častí do zbernej nádoby.

 

Technické parametre
Jednotka
Hotnota
Typ filtračnej batérie   ECOFIL MAGNET STABIL SEPARATOR
Počet filtračných jednotiek  ks 1
Normálny prietok s obtokom  l / min. 250 l / min. (7cSt)
Maximálna teplota oleja  °C  60
Viskozita vstupného oleja  cSt  5 - 60
Maximálny prevádzkový tlak  bar  2
Hydraulické prípoje separátora  vstup
výstup
DN
DN
40
2 x 100
Hydraulické prípoje čerpadla   sanie
výtlak
zalievanie
DN
DN
závit
50
40
G 3/8"
Vonkajšie rozmery separátora dĺžka
šírka
výška
mm
mm
mm
1 787 (s prevodovkou)
633,5 (s prevodovkou)
550
Vonkajšie rozmery čerpadla   dĺžka
šírka
výška
mm
mm
mm
740
500
833 (nad nádržou)
Vonkajšie rozmery dopravníka   dĺžka
šírka
výška
mm
mm
mm
4504
310
365,5
Elektrické napájanie V 3 x 230V / 400V 50Hz - 16A 5 kolík
Príkon pohonu separátora kW 0,25 
Príkon čerpadla kW
Príkon dopravníka kW 0,18 
Celkový inštalovaný príkon kW 4,55 
Stupeň ochrany el. zariadenia   IP 54