Ohrev hydraulickej kvapaliny pri preplachu, filtrácii a prečerpávaní

Objem olejovej nádrže max. 1500 litrov
El. motor 0,55 kW alebo 0,75 kW
Ohrev 4x 2,5 kW
Normálny prietok 20 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia prevádzkových kvapalín

Extra výbava:

 • Duplikované filtračné telesá
 • Laserové snímanie častíc
 • Digitálne meranie obsahu vody v oleji v p.p.m.
 • Prietokomer
Objem olejovej nádrže max. 10 000 litrov
El. motor 5,5 kW
Ohrev 4x2,5kW
Normálny prietok 60 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia prevádzkových kvapalín. Filtračné zariadenie je zakrytované

Objem olejovej nádrže max. 10 000 litrov
El. motor 1,1 kW
Normálny prietok 25 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Filtrácia kaliacich a teplonosných olejov do teploty 160°C

Extra výbava: Rukávový filter

Objem olejovej nádrže max. 4 000 litrov
El. motor 0,55 kW alebo 0,75 kW
Normálny prietok 20 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Rýchle prečerpávanie olejov zo sudov alebo nádrži s nominálnou filtráciou.

Objem olejovej nádrže max. 3000 litrov
El. motor 0,55 kW alebo 0,75 kW
Normálny prietok 34 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia prevádzkových kvapalín.

Objem olejovej nádrže max. 4000 litrov
El. motor 0,55 kW alebo 0,75 kW
Normálny prietok 20 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia motorových a hydraulických olejov na mobilných.

Objem olejovej nádrže max. 500 litrov
El. pripojenie 24V DC
Normálny prietok 2 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia motorových a hydraulických olejov na mobilných.

Objem olejovej nádrže max. 500 litrov
El. pripojenie 24V DC
Normálny prietok 3 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Filtrácia hydraulických olejov, kalicich a rezných olejov a emulzií s vyšším prietokom. Neodstraňuje vodu z oleja.

Objem olejovej nádrže max. 4 000 litrov
El. motor 0,75 kW
Normálny prietok 34 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Filtrácia kaliacich, prevodových, silne znečistených hydraulických olejov.

Extra výbava:

 • Ohrev
 • Rukávový filter
Objem olejovej nádrže max. 2 000 litrov
El. motor 0,75 kW
Normálny prietok 6 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Filtrácia rezných a oplachových minerálnych olejov pri brúsení a lapovaní (výroba ložísk).

Extra výbava:

 • Rukávový filter
 • Magnetický filter
 • Sviečkový filter
El. motor 0,75 kW
Normálny prietok 18 lit. / min.
Maximálna teplota oleja 60 °C
Max. prevádz. tlak / skúš. tlak 6 / 8 bar

Jemná mikro filtrácia a preplach prevodoviek robotov v automatickom režime pri zábehu prevodoviek.

Extra výbava: Laserové snímanie častíc

Objem olejovej nádrže max. 1 000 litrov
El. motor 2 x 0,25 kW
Normálny prietok 3 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia a preplach prevodoviek robotov v automatickom režime spojené s presným dávkovaním oleja.

Extra výbava:

 • Laserové snímanie častíc
 • LCD Monitor
Objem olejovej nádrže max. 1 000 litrov
El. motor 0,25 kW
Normálny prietok 3 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia kaliacich a teplonosných olejov do teploty 160°C.

Objem olejovej nádrže max. 4000 litrov
El. motor 0,75kW
Normálny prietok 12 lit/min.
Max. tlak 8 Bar