Zariadenia rady ONW obsahujú vákuový systém, ktorý slúži na separáciu vody z oleja odprarovaním.
Objem olejovej nádrže max. 3000 litrov
Celkový inštalovaný príkon 11,5 kW
Normálny prietok 1,8 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar
Objem olejovej nádrže max. 3000 litrov
Celkový inštalovaný príkon 18 kW
Normálny prietok - nastaviteľný 500 - 2500 l/h
Max. tlak 8 Bar
Objem olejovej nádrže max. 5000 litrov
Celkový inštalovaný príkon 20 kW
Prietok - nastaviteľný 500 - 3600 l/h
Max. tlak 8 Bar