Filtračné teleso ECOFIL je testované a schválené pre pracovné tlaky do 315 bar a sú v súlade s predpismi EÚ. Systémy série H nepotrebujú čerpadlo ani motor. Sú inštalované do obtoku hlavného hydraulického obvodu s prevádzkovým tlakom medzi 8 a 350 bar. Všetky telesá série H sú vybavené upevňovacou konzolou pre pripevnenie na vertikálnu alebo horizontálnu plochu. Aby sa získali podmienky pre mikroskopickú hĺbkovú filtráciu (konštantný nízky tlak a konštantný prietok), je filtračné teleso vybavené ventilom regulácie prietoku. Zabudovaný poistný ventil zabraňuje nárastu tlaku. 

Poistný ventil sa otvorí pri tlaku 6 bar a olej tak preteká priamo do vratnej vetvy bez prechodu cez filtračnú vložku. Tlakomer indikuje potrebu výmeny vložky ako funkciu proti tlaku, spôsobeného progresívnym nasýtením filtračnej vložky. Tlakomer je ďalej nevyhnutý na zoradenie  správnej polohy uzatváracieho ventilu, ktorý je umiestnený na vstupe do telesa filtra za účelom nastavenia max. tlaku vo filtračnom telese.

Normálny prietok 1,0 l /min.
Filtračná schopnosť 1-3 µm
Maximálna teplota oleja 80 °C
Max. objem nádrže 250 litrov
Viskozita vstupného oleja 9 - 220 cSt
Prevádz. tlak / skúš. tlak 5 / 8 bar
Hydraulické prípoje vstup závit 3/8"
výstup závit 3/8"
Vonkajšie rozmery ø 122 x 312 mm
Hmotnosť 4,66 kg
Filtračná vložka H101
Materiál oceľ
Normálny prietok 2,0 l /min.
Filtračná schopnosť 1-3 µm
Maximálna teplota oleja 80 °C
Max. objem nádrže 500 litrov
Viskozita vstupného oleja 9 - 220 cSt
Prevádz. tlak / skúš. tlak 5 / 8 bar
Hydraulické prípoje vstup závit 3/8"
výstup závit 3/8"
Vonkajšie rozmery ø 159,5 x 308,5 mm
Hmotnosť 3,97 kg
Filtračná vložka H201
Materiál hliník
Normálny prietok 3,0 l /min.
Filtračná schopnosť 1-3 µm
Maximálna teplota oleja 80 °C
Max. objem nádrže 1200 litrov
Viskozita vstupného oleja 9 - 220 cSt
Prevádz. tlak / skúš. tlak 5 / 8 bar
Hydraulické prípoje vstup závit 3/8"
výstup závit 3/8"
Vonkajšie rozmery ø 212 x 306,5 mm
Hmotnosť 4,36 kg
Filtračná vložka H351
Materiál hliník