Analyzačná sada pre stanovenie triedy čistoty podľa ISO 4406 a obsahu vody.

Voda a nečistoty sú prítomné v každom hydraulickom systéme. Najdôležitejším rozdielom medzi úrovňou znečistenia rôznych systémov je počet a veľkosť častíc. Každý komponent, kde spojovacie časti sa jedna k druhej relatívne pohybujú, je citlivý na kontamináciu časticami. Stupeň citlivosti závisí od funkcie a konštrukcie komponentu. Ak vykonaná filtrácia korešponduje s tolerovateľnou úrovňou kontaminácie, systém bude pracovať dlhý čas bez znakov opotrebenia alebo zníženia výkonu. Skúsený údržbárenský personál hydrauliky sa všeobecne zhoduje na tom, že väčšina predčasných porúch komponentov a systému je spôsobená kontamináciou časticami.

Aby sme zistili množstvo častíc v systéme, musia byt' vykonané pravidelné kontroly. Testovacia súprava pre analýzu kvapalín poskytuje jednoduchý spôsob pre vykonávanie kvalitatívnych analýz častíc v systéme. Použitím súpravy sa problémy diagnostikujú v začiatku, kde sú potom potrebné skôr malé opravy ako rozsiahle zásahy do systému.

Pomocou analyzačného kufríka môžeme analyzovať nečistoty, obsah vody a viskozitu olejov.

  • 02
  • 03
  • 06
  • 08
  • 10

Analyzačný kufrík - návod na použitie

Test motorového oleja