Počas celej existencie od roku 1991 sa výrobný program spoločnosti Ecofil prispôsoboval najnovším poznatkom a požiadavkám praxe ako aj trendom v oblasti filtrácie olejov, emulzií a nehorľavých kvapalín. 

Spoločnosť ECOFIL sa počas svojho pôsobenia na trhu vždy dôsledne prispôsobovala požiadavkám na certifikácie svojich výrobkov a systému riadenia, o čom svedčia aj osvedčenia TI SR - CEOC na výrobu filtračných zariadení s medzinárodnou platnosťou