Zariadenia rady ONW obsahujú vákuový systém, ktorý slúži na separáciu vody z oleja odprarovaním.