Ohrev hydraulickej kvapaliny pri preplachu, filtrácii a prečerpávaní

Objem olejovej nádrže max. 1500 liter
El. motor 0,55 kW alebo 0,75 kW
Ohrev 4x 2,5 kW
Normál áramlás 20 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia prevádzkových kvapalín

Extra výbava:

  • Duplikované filtračné telesá
  • Laserové snímanie častíc
  • Digitálne meranie obsahu vody v oleji v p.p.m.
  • Prietokomer
Objem olejovej nádrže max. 10 000 liter
El. motor 5,5 kW
Ohrev 4x2,5kW
Normál áramlás 60 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia prevádzkových kvapalín. Filtračné zariadenie je zakrytované

Objem olejovej nádrže max. 10 000 liter
El. motor 1,1 kW
Normál áramlás 25 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Filtrácia kaliacich a teplonosných olejov do teploty 160°C

Extra výbava: Rukávový filter

Objem olejovej nádrže max. 4 000 liter
El. motor 0,55 kW alebo 0,75 kW
Normál áramlás 20 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Rýchle prečerpávanie olejov zo sudov alebo nádrži s nominálnou filtráciou.

Objem olejovej nádrže max. 3000 liter
El. motor 0,55 kW alebo 0,75 kW
Normál áramlás 34 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia prevádzkových kvapalín.

Objem olejovej nádrže max. 4000 liter
El. motor 0,55 kW alebo 0,75 kW
Normál áramlás 20 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia motorových a hydraulických olejov na mobilných.

Objem olejovej nádrže max. 500 liter
El. pripojenie 24V DC
Normál áramlás 2 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Jemná mikro filtrácia motorových a hydraulických olejov na mobilných.

Objem olejovej nádrže max. 500 liter
El. pripojenie 24V DC
Normál áramlás 3 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar

Filtrácia hydraulických olejov, kalicich a rezných olejov a emulzií s vyšším prietokom. Neodstraňuje vodu z oleja.

Objem olejovej nádrže max. 4 000 liter
El. motor 0,75 kW
Normál áramlás 34 lit. / min.
Max. tlak 8 Bar