Aquameter je merací prístroj slúžiaci na meranie navlhnutia rôznych druhov oleja. Svojou konštrukciou je určený hlavne pre sledovanie a údržbu systémov využívajúce k svojej prevádzke olejové náplne. Množstvo vody v oleji je stanovené nepriamo výpočtom podľa teplotných závislostí z odmeranej teploty a aktivity vody v oleji.

 

Aktivita vody je nezávislá na type oleja, jeho veku a teplote. Jej hodnoty indikujú porovnateľnú hodnotu obsahu vlhkosti v oleji do je maximálnej možnej miery nasýtenia. Hodnota 0% znamená, že olej neobsahuje žiadnu vody. Hodnota 100% znamená maximálnu nasýtenosť oleja vodou a tiež prítomnosť voľnej vody (tzv. emulgovanej vody). Aquameter nie je konštruovaný na meranie emulgovanej vody v oleji.