Filtre sú konštruované pre potreby odstránenia jednotlivých kontaminantov z kvapaliny alebo iných nosných médií. My sa zaoberáme hlavne filtráciou kvapalín a ich analýzami. Množstvo a veľkosť zachytených častíc pri prietoku kvapaliny cez filtre nám  stanovuje pomocou testu účinnosti filtra.

Filtrácia z hľadiska účinnosti môže byť absolútna a nominálna. Stanovenie tejto účinnosti je dané použitím filtrovaného média, ktoré sa pridáva do nosného média. V praxi sa často používajú častice, ktorých zloženie je stanovené normou.Nominálna a absolútna hodnota filtrácie

  1. kvapalina
  2. vlákno pre test nominálnej hodnoty filtra
  3. guľôčka pre test absolútnej hodnoty filtra
  4. filtračné médium (mriežka 70 mikrónov)

 

Absolútna účinnosť filtra

Absolútna účinnosť filtra predstavuje množstvo zachytených častíc na filtri a udáva sa v %. Pri teste sa používajú častice, ktoré majú veľmi podobný tvar a rozmer (vo väčšine prípadov sú to častice guľovitého alebo  tvaru kocky). Ak filter má veľkosť otvoru napr. 5 μ  a testovacie častice sú taktiež 5 μ alebo väčšie množstvo častíc zachytených na filtri pri udaní absolútnej hodnoty napr. 98 % je veľmi presné a účinnosť filtra je vysoká. Je len málo pravdepodobné, že cez filter sa dostali častice väčšie ako 5 μ. Túto veličinu nám stanovuje hodnota Beta. Táto hodnota sa udáva na filtri a charakterizuje jeho základnú vlastnosť – filtračnú schopnosť.

Nominálna účinnosť filtra

Nominálna účinnosť filtra predstavuje množstvo zachytených častíc na filtri a udáva sa taktiež v %. Avšak v tomto prípade testovacie častice nemajú taký presný tvar ako pri teste absolútnej účinnosti. Tu sa na testovanie používajú častice tvaru valca kde priemer je 5 μ, ale dĺžka môže byť niekoľko desiatok mikrónov. Táto účinnosť na filtračnom médiu už nie je taká vysoká ako pri absolútnej, lebo pri 98 % nominálnej účinnosti môžu sa dostať cez filter nielen 5 mikrónové častice, ale aj oveľa väčšie. Pri absolútnej prešli len častice 5 mikrónové a nie väčšie.

Nominálna účinnosť filtračného média

Miera účinnosti filtra

V súčasnej dobe sa už vyrábajú filtre, ktoré majú vysokú účinnosť ako nominálnu tak aj absolútnu. Filtre s absolútnou účinnosťou sú oveľa presnejšie, čo sa týka  množstva a veľkosti odstránených častíc ako nominálne. Filtre  s vysokou absolútnou účinnosťou sa používajú vo väčšine prípadov  na vysoko tlakových hydraulických systémoch, kde je požiadavka na jemnú filtráciu. Ich nevýhodou je ich cena a pomerne vysoký tlakový spád pri zanesení. Filtre z nízkou absolútnou účinnosťou a vysokou nominálnou sa používajú v menej náročných tlakových systémoch, sú to predovšetkým stredne a nízko tlakové (ako mazanie, regulácia a obrábanie apod. )