Celé video >
  • výroba olejových filtrov a filtračných zariadení pre priemyselnú výrobu
  • obchodná činnosť v oblasti olejových filtrov a hydraulických prvkov určených na priemyselnú výrobu
  • poradenstvo v  odbore
  • filtrácia oleja a nehorľavých kvapalín, filtrácia nafty a s tým spojené nakladanie s nebezpečným odpadom
  • veľkoobchod a maloobchod v oblasti laboratórnych prístrojov a príslušenstva
  • analýzy olejov a ich vyhodnotenia

 

Nosnou činnosťou je výroba filtračných zariadení, filtračných vložiek, filtrácia olejov a nehorľavých kvapalín všetkých druhov. 

Rozšírením výrobného programu o službu - filtrácia, poskytujeme pre svojich odberateľov veľmi efektívne a rýchle vyčistenie všetkých druhov olejov. Touto činnosťou sa priamo podieľame na znižovaní objemu nebezpečného odpadu. 

O spokojnosť a dobrú kvalitu sa stará skúsený kolektív ECOFIL-u ako aj výrobní technici a externí poradcovia.

Počas celej existencie od roku 1991 sa výrobný program spoločnosti Ecofil prispôsoboval najnovším poznatkom a požiadavkám praxe ako aj trendom v oblasti filtrácie olejov, emulzií a nehorľavých kvapalín. 

Spoločnosť ECOFIL sa počas svojho pôsobenia na trhu vždy dôsledne prispôsobovala požiadavkám na certifikácie svojich výrobkov a systému riadenia, o čom svedčia aj osvedčenia TI SR - CEOC na výrobu filtračných zariadení s medzinárodnou platnosťou